Povprečna slovenska družina v času sezone za ogrevanje porabi 1500 evrov, kaže raziskava Reus za družbo Borzen. Najbolj pogost način ogrevanja v Sloveniji je še vedno centralno ogrevanje.

Raziskava kaže, da v Sloveniji razlikujemo štiri glavne načine ogrevanj, in sicer centralno ogrevanje, centralno daljinsko ogrevanje, etažno centralno ogrevanje in lokalno ogrevanje, kot so kamini in električni radiatorji. Dobra polovica anketiranih gospodinjstev je navedla eno od oblik centralnega ogrevanja kot glavni način ogrevanja.

V enodružinskih hišah prevladuje centralno ogrevanje, sledita etažno centralno ogrevanje in lokalno ogrevanje. Centralno daljinsko ogrevanje se v enodružinskih hišah zelo redko uporablja. V večstanovanjskih stavbah pa je najbolj pogosto prav centralno daljinsko ogrevanje, sledijo centralno ogrevanje, etažno centralno ogrevanje in lokalno ogrevanje.

Vir: REUS

Gospodinjstva, ki imajo centralno ogrevanje ali etažno centralno ogrevanje, najbolj pogosto uporabljajo klasični kotel na kurilno olje, tako v enodružinskih kot tudi v večstanovanjskih stavbah. V enodružinskih sledi klasični kotel na trdna goriva, kot so lesna biomasa in toplotna črpalka zrak-voda, v večstanovanjskih stavbah pa klasičen kotel na plin in kotel na trdna goriva.

V primerjavi z letom 2015 se je povečal skupni delež gospodinjstev, ki imajo dodatni način ogrevanja, tako v enodružinskih hišah kot v večstanovanjskih stavbah. Povečal se je tudi delež gospodinjstev, ki v enodružinskih hišah uporabljajo toplotno črpalko zrak-voda za centralno ogrevanje ali etažno centralno ogrevanje ter kamin, električne sevalne panele in klimatsko napravo za lokalno ogrevanje.

Zmanjšal pa se je delež gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah, ki imajo centralno ogrevanje ali etažno centralno ogrevanje in pri tem uporabljajo klasični kotel na plin.

Vir: Deloindom

Če razmišljate o prenovi vašega ogrevalnega sistema preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

7 nasvetov za zmanjšanje porabe vode v vašem gospodinjstvu

Toplo vodo za umivanje in čiščenje potrebujemo praktično vsak dan v letu, za njeno pripravo pa porabimo veliko energije. Stroški priprave lahko znašajo tudi več kot 30% stroškov za ogrevanje prostorov. Z razumno rabo tople vode lahko prihranimo do 20 % energije.

Vedno več slovenskih gospodinjstev za ogrevanje vode uporablja obnovljive vire energije s toplotno črpalko ali solarnim sistemom, kar pripomore k zmanjšanju stroškov, hkrati pa omogoči manjše izpuste toplogrednih plinov.

Najbolj ekonomično je, če segrevamo vodo na 55 do 60°C. To je tudi dovolj za preprečevanje nastajanja legionele. Višje temperature niso priporočljive zaradi povečanih toplotnih izgub in intenzivnejšega izločanja vodnega kamna.

Vestno zapirajte pipe

Ko vode ne potrebujemo, denimo med umivanjem zob, miljenjem, britjem, ročnim pranjem posode in podobnimi opravili, vestno zapirajmo pipe.

Uporabljajte varčne WC kotličke

Preverite, ali kotliček za vodo v WC-ju pušča
Dajte nekaj vodotopne barve v kotliček. Če opazite barvo v WC školjki, pomeni, da kotliček pušča in ga je potrebno popraviti ali zamenjati.

Poskrbite za dobro tesnjenje

Poskrbimo za dobro tesnjenje vodovodne napeljave in armature na posameznih porabniških mestih. Če na minuto steče iz pipe 10 kapljic tople vode segrete na 50°C, na leto izgubimo približno 2 m3 vode in 90 kWh energije.

Pogosteje se prhajte kot kopate

Pogosteje se prhajmo kot kopamo. S prhanjem do pet minut porabimo trikrat manj vode (30 do 80 litrov) kot pri kopeli (150 do 200 litrov).

Vgradite števce za porabo vode

V večstanovanjskih stavbah v posameznih stanovanjskih enotah, če je to tehnično izvedljivo, vgradite števce za porabo tople in hladne vode. S tem boste plačali toliko kot porabite.

Če razmišljate o prenovi ali montaži kopalnice preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Cene drv za kurilno sezono 2018/2019 narasle za 20%

Analiza cen drv, ki jo na portalu Gozd in gozdarstvo je v zadnjih dveh obravnavanih obdobjih pokazala izrazito rast cen drv za kurjavo. Primerjava z lanskim letom kaže, da so se najbolj zaželena drva podražila za petino. Očitno je, da se je vpliv žledoloma v letu 2014 in ujm, ki so sledile, že izpel, povpraševanje pa je dovolj veliko, da so se letos začele cene dvigovati.

Bukova drva so zagotovo najbolj zaželena, njihova ponud​ba na trgu pa je tudi največja. V avgustu 2018 je povprečna cena za prostorninski meter znašala 64 €, kar je za 20,8 % več kot je bila povprečna cena avgusta 2017. Povprečna cena mešanih drv je znašala 52,81 € na prostorninski meter in je bila za 18,8 % višja avgusta 2017. Brezova drva so še vedno najdražja s povprečno ceno 65,78 €, glede na avgust lani pa so se podražila za 21,1 %. V enem letu so se najmanj podražila hrastova drva, in sicer za 8,3%, povprečna cena pa je avgusta letos znašala 55,00 € na kubični meter.

Zabeležili smo tudi visoko rast cen gabra in smreke (26,5 % in 31,2 %) vendar pa je treba biti pri upoštevanju te rasti nekoliko previden, saj je ponudba skromna, statistična analiza pa temu primerno nezanesljiva. Pri gabru je na daljši rok sicer zaznati trend rasti, pri smreki pa dolgoročno gledano ne zaznavamo trena rasti.

Slika: Primerjava povprečnih cen drva za mesec avgust v €/prm

Rast cen drv gre zelo verjetno pripisat dvema dejavnikoma. Leta 2014 je slovenijo prizadel hud žledolom, ki je povzročil porast količine lesa, primernega za drva. Sledilo je še nekaj ujm, ki so prav tako sprostile večje količine lesa primernega za drva. Očitno je, da se je večji del zaloge tega lesa, ki je brzdala rast cen, že porabil, kar se odraža na rasti cen. Prav tako lahko predpostavimo, da se povpraševanje po drveh na trgu povečuje, kar je na eni strani posledica relativno ugodne cene drv v primerjavi z drugimi kurivi in aktivnega spodbujanja države (v skladu z zahtevami EU) k prehodu na ogrevanje z biomaso. Subvencioniranje nakupa kurilnih naprav na biomaso povečuje povpraševanje po drveh in drugih oblikah lesne biomase. Zelo verjetno je, da se bodo cene drv v prihodnjih letih še dvigovale.

Vir: https://www.gozd-les.com

Če razmišljate o montaži peči na drva preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Ali ste ostali brez tlaka v vašem ogrevalnem sistemu ?

V vašem domu je postalo neprijetno hladno. To je morda posledica premajhnega tlaka v vašemu sistemu. V današnjem članku boste izvedeli vse možne vzroke in rešitve.

Premajhen tlak v sistemu ogrevanja je eden najpogostejših vzrokov za slabo delovanje ogrevanja, največ klicev iz strani strank prejmemo prav zaradi tega.

Zakaj je tlak v vašem sistemu prenizek?

Vzrokov za nastanek nizkega tlaka je lahko več. Najpogostejši vzroki pa so:

Predolgo odzračevanje sistema:

Pri radiatorjih vam priporočamo odzračevanje pred vsako kurilno sezono. Več o tem kako pravilno odzračiti radiatorje. Velikokrat radiatorje odzračujemo predolgo, odzračujte jih samo tako dolgo dokler iz njih izteka zrak. Prenehajte z odzračevanjem kadar iz njih prične pritekati voda. Predolgo odzračevanje lahko povzroči izgubo tlaka v vašem sistemu.

​Premajhen varnostni ventil:

Varnostni ventil ščiti vaš ogrevalni sistem pred previsokim tlakom. Odpre se nad določeno vrednostjo in prične odvajati vodo v vašem sistemu. V primeru da je varnostni ventil premajhen, se ventil odpre prehitro in vam povzroči izgubo tlaka v sistemu. Prav zaradi tega je pomembno da vam strojne instalacije vgradi podjetje z izkušnjami, velikokrat se kotlovnice ne dimenzionirajo pravilno zaradi doseganja nižjih cen ponudb na tržišču.

Okvarjena ali nepravilno nastavljena raztezna posoda:

Definitivno najpogostejši vzrok zaradi katerega je tlak v vašem sistemu prenizek. Raztezna posoda je sestavljena iz dveh komor, ki sta ločeni z neprepustno membrano. V eni komori se nahaja ogrevalna voda – v drugi pa plin, po navadi dušik. Če se ogrevalna voda pri segrevanju širi, jo raztezna posoda regulira: Absorbira odvečno vodo in stisne plin v drugi komori. Če je tlak plina nepravilno nastavljen ali če je membrana pokvarjena, raztezna posoda ne bo več delovala pravilno, ogrevalni sistem bo pričel izgubljati vodo.

Uhajanje vode iz ogrevalnih cevi, fitingov, armatur, ter radiatorjev:

V redkih primerih vam vode iz sistema prične uhajati iz počene cevi, ne dovolj tesnega fitinga,    radiatorja ali celo armature. Velikokrat uhajanje prepoznamo po lužah vode, ki nastopijo na samem mestu kjer voda uhaja iz sistema. V primeru npr. pri počeni cevi, ki se nahaja pod ometom, je uhajanje težje zaznati. Pri zaznavanju si pomagamo z uporabo toplotne kamere.

Zaradi naštetih vzrokov je še toliko bolj pomembno da se pred odločitvijo montaže ogrevalnega sistema odločite za podjetje z izkušnjami ter referencami. Tako boste dobili kotlovnico, v kateri bo kvaliteten in seveda pravilno dimenzioniran material. S tem boste privarčevali veliko denarja ter živcev :)

Če razmišljate o prenovi ali montaži ogrevalnega sistema preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Test klimatskih naprav – Zmagovalec Daikin

Velike razlike v ceni, večinoma z razlogom! Klimatske naprave so v vročih poletnih dneh in nočeh najbolj učinkovit način hlajenja, v prehodnih obdobjih pa se izkažejo tudi kot energijsko učinkovit način ogrevanja. Na testu smo preizkusili, kako učinkovite so stenske klimatske naprave z ločenima zunanjo in notranjo enoto z močjo 2,5 in 3,5 kW.

Oceno zelo dobro so za učinkovitost dobile le tri 2,5-kilovatne naprave. Razlike pri učinkovitosti hlajenja med najbolje ocenjenimi niso velike, a najboljše naprave so za polovico bolj učinkovite od povprečja in tudi do 80 odstotkov učinkovitejše od najslabših. Najbolje ocenjene 3,5-kilovatne so za učinkovitost dobile zgolj oceno dobro, kar je razumljivo, saj za delovanje porabijo več električne energije.

Zmagovalec testa med 2,5-kilovatnimi klimatskimi napravami, Daikinov model, se je še posebej izkazal pri hlajenju in sušenju zraka, kar je zelo dobrodošlo spomladi in na začetku poletja, ko še ni (pre)vroče, v marsikaterem stanovanju pa imajo težave s prekomerno vlago. Preostali modeli v tem razredu so pri tem testu dobili zgolj oceno povprečno, dva celo pomanjkljivo. Nič bolje se pri učinkovitosti sušenja zraka niso odrezali modeli v močnejšem razredu.

Najbolje ocenjena Daikinova klima učinkovito ogreva tudi pri zunanji temperaturi dve stopinji Celzija. Njena pomanjkljivost je visoka cena (je namreč daleč najdražja med vsemi preizkušenimi), tudi zato bi od nje pričakovali nekoliko manj glasno delovanje.

Sezonski izkoristek pri hlajenju pri modelu 2,5-kilovatnem modelu Mitsubishi Electric, ki se je uvrstil na drugo mesto, je celo boljši od prvouvrščenega Daikinovega, a ima po drugi strani slabši sezonski izkoristek pri ogrevanju. Najboljši sezonski izkoristek pri hlajenju je sicer dosegla tretjeuvrščena naprava, prav tako znamke Mitsubishi Electric.

Vir. zps.si

Več informacij najdete na strani ZPS

Če razmišljate o servisu ali nakupu klimatske naprave preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Kaj moramo vedeti, preden se odločimo za nakup klimatske naprave

Poletje je že spet tukaj, spet imamo čas za razmislek in nakup klimatske naprave.

Kaj moram vedeti, preden se odločimo za nakup klima naprave?

Klime postajajo vedno bolj učinkovite in dosegajo vedno večji izkoristek. Velik poudarek je na bolj čistem zraku in možnosti upravljanja na daljavo s pomočjo pametnega telefona.

Klasična in inverterska klima – kakšna je sploh razlika ?

Klasične klimatske naprave se izklopijo, kadar se prostor ohladi na želeno temperaturo. V primeru da se prostor spet ogreje, moramo klimatsko napravo znova vključiti, kar ni najbolj varčno.
V zadnjem času so zato veliko bolj razširjene inverterske, ki se ne izklapljajo, ampak ko dosežejo nastavljeno temperaturo v prostoru, delujejo naprej, le da z zmanjšano močjo, zgolj toliko, da ostane temperatura v prostoru enaka.

Moč klimatske naprave

Obstaja okvirna formula za računanje potrebne moči klimatske naprave. Prostornino prostorov pomnožimo s 25 W/m3.

Primer:

Imam stanovanje z 33 m2. V stanovanju imamo stene, ki so visoke 2,4 m. Kar pomeni da je prostornina celotnega stanovanja 79,2 m3. Če to vrednost pomnožimo s 25 W/m3 dobimo 1,98 kW.
Kar pomeni da je za naše stanovanje primerna klima z močjo 2 kW.

Vse vrednosti so seveda okvirne.

Kateri model klimatske naprave izbrati ?

Priporočljivo je izbrati kakovostnega, preizkušenega proizvajalca klimatskih naprav v energijskem razredu A, A+, A++ ali A+++, pri čemer vsak plus pomeni za deset odstotkov manjšo rabo od razreda A. Če se odločite za nakup klimatske naprave, s katero se bomo tudi ogrevali (inverterska), morate biti pozorni na sezonsko grelno število – SCOP, ki naj bo večje od 3,4 ter sezonsko hladilno število – SEER pa naj bo višje od 5,1. Več o vrednostih si lahko preberete v tem članku.

Redno vzdrževanje daljša življenjsko dobo vaše klimatske naprave

Če je klima v redni uporabi, priporočamo vsaj dvakrat na leto čiščenje filtrov zraka s toplo vodo in čistilnim sredstvom. Servis naprave je najbolje izvesti pred sezono – torej pred poletjem.
Priporočamo vsaj en servis na dve leti. Serviser bo pregledal delovanje klimatske naprave, očistil filtre notranje enote ter odvod kondenza, po potrebi dodal hladilno sredstvo.

Če razmišljate o servisu ali nakupu klimatske naprave preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Ali je vredno skleniti pogodbo o vzdrževanju? In predvsem, kdaj se vzdrževanje ogrevalnega sistema izplača?

​Nasvet 1: Zagotovite si kakovost storitve in zahtevajte servisni nalog vzdrževanja

Pogodba o vzdrževanju je vredna naložba, če se izvaja v skladu s specifikacijami proizvajalca. Stranki mora pooblaščen serviser vedno izdati servisni nalog na katerem je podano kaj je bilo servisirano ter kateri deli so bili zamenjani. Edino tako ima stranka potrdilo da se servis izvaja v skladu z določenimi pogoji.

Nasvet 2: Sklenite pogodbo o vzdrževanju – s tem se izognete čakanju na servis vaše naprave

Lastniki ogrevalnih sistemov brez pogodbe o vzdrževanju so v slabšem položaju pri izbiranju terminov servisa naprave. Še posebej v času kurilne sezone, imajo prednost stranke s pogodbo o vzdrževanju – tudi v primeru okvare. Stranke s sklenjeno pogodbo so deležne tudi posebnih ugodnosti ter popustov na rezervne dele.
Če povzamemo je vzdrževanje ogrevalnega sistema na dolgi rok ceneje s sklenjeno pogodbo o vzdrževanju, kot brez sklenjene pogodbe.

Nasvet 3: Iz katerih postavk je strošek servisa sestavljen?

Stroški servisa ogrevalnih naprav vključuje urno postavko servisa, potrošni material (tesnila, šobe, filtri), menjava rezervnih delov(po potrebi) ter stroški vožnje. Največji strošek predstavlja urna postavka, ki je seveda različna glede na porabljen čas za odpravo napake.

Nasvet 4: Vzdrževanje plinske peči – jamstvo za varno in učinkovito ogrevanje

Plinsko kondenzacijski kotli so vedno izpostavljeni visokim temperaturam, visokem tlaku ter obrabi. Za to, da vam peč deluje čim dlje z maksimalno varnostjo ter učinkovitostjo, bi morali strogo upoštevati intervale vzdrževanja. Tehnična pravila za plinske instalacije priporočajo letni servisni pregled.

Pregled vključuje pregled tesnosti plinske instalacije, tesnil, izpiranje kondenzata ter čiščenje raztezne posode.

Nasvet 5: Pogodba o vzdrževanju ogrevalnega sistema – na kaj morate biti pozorni

Pogodba je sklenjena med naročnikom in pooblaščenim serviserjem za ogrevalne naprave. V idealnem primeru naj bo to serviser podjetja, ki vam je napravo tudi zmontirala. Tako bo serviser z celotnim ogrevalnim sistemom že seznanjen. V bistvu pogodba ureja obseg in stroške vzdrževanja. Po navadi vključuje pregled, vzdrževanje, popravilo in optimizacijo.  Stroški pogodbe se izplačujejo letno. Večinoma na obseg dogovorjenega dela.

Če razmišljate o servisu ali nakupu ogrevalne tehnike preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Nekaj največjih mitov o sanaciji hiše drugi del

1. Energetska sanacija zgradbe pomeni višje stroške za najemnika

Prenova ne pomeni nujno, da se najemnina nenadoma dvigne. Energetska prenova zgradbe lahko zagotovi, da se za najemnika stroški ogrevanja in tople vode zmanjšujejo in ostanejo dolgoročno stabilni.

2. Največ prihranim pri novo gradnji

Po podatkih statističnega urada Slovenije je bilo v letu 2014 izdanih 3166 gradbenih dovoljenj za novo gradnje, kar je izjemno malo v primerjavi z številom obstoječih objektov.
Večina teh objektov je ne obnovljenih in starejših od 40 let. Podatki nam pokažejo, da ima sanacija starih stavb ogromen potencial prihranka energije.
Praviloma je to predvsem kombinacija različnih ukrepov, ki zmanjšujejo porabo. Vsakdo, ki izolira streho in fasado ter hkrati zamenja ogrevalni sistem, zmanjša porabo energije za 85%.

3. Investicija v ogrevalni sistem z obnovljivimi viri se nikoli ne povrne

Sončni kolektorji in predvsem toplotne črpalke niso le dobre za okolje, ampak tudi za vašo denarnico.
Ogrevalni sistemi, ki temeljijo na alternativnih virih energije, dolgoročno prihranijo veliko energije – in s tem tudi zmanjšajo vaše stroške. Toplotna črpalka še vedno predstavlja najbolj donosen sistem med obnovljivimi viri. Investicija se vam povrne že po nekaj letih – več informacij v tem članku.

Pogoji financiranja so trenutno privlačnejši kot kadar koli prej s ponujenimi subvencijami Ekosklada.

Če potrebujete svetovanje/ponudbo ali pomoč pri dokumentaciji Ekosklada preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Nekaj največjih mitov o sanaciji hiše prvi del

Še vedno obstajajo predsodki proti prenovi zgradbe. Prizadevanje za prenovo se ne izplača, toplotna izolacije ni energetsko učinkovita itd. Velja omeniti naslednje:

Vsakdo, ki se odloči za obnovo danes s tem poveča vrednost svoje lastnine in prihrani denar v prihodnosti.

 1. Sanacija se ne izplača

Večina ukrepov pri sanacije pomeni velike stroške, ki se razlikujejo po ceni glede na stanje vašega objekta. Vendar se vam stroški pri energetski sanaciji zgradbe lahko zelo hitro povrnejo. Poleg prihrankov pri stroških ogrevanja je treba pri izračunu upoštevati tudi stroške, ki bodo nastali v prihodnjih letih vzdrževanja ter dodatna popravila. S sanacijo tako ne privarčujete samo na stroških ogrevanja vendar tudi na stroških, ki bi nastali v prihodnosti. S tem povečate tudi vrednost vaše stavbe.

 1. Zmanjševanje porabe električne energije vam privarčuje največ denarja

V povprečju 70% letnih stroškov energije za gospodinjstvo izhaja iz ogrevanja prostorov. Obstaja veliko načinov kako zmanjšati stroške energije. Več o tem v članku varčevanje z energijo.

Če se ogrevate s ogrevalnim sistemom, ki je star 20 let ali več, boste največ prihranili z zamenjavo stare peči z novo, moderno. Že sama menjava ogrevalnega sistema vam prihrani veliko denarja ter energije na dolgi rok.

 1. Sanacija povzroča hiter nastanek plesni

Redno prezračevanje prostorov učinkovito prepreči nastanek plesni tako v prenovljenih prostorih kot v ne obnovljenih.

Če razmišljate o sanaciji vašega objekta preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark

Toplotna črpalka: Že prvo leto se stroški prepolovijo

Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje prostorov v novogradnji je zaradi majhnih potreb po toploti gospodarna odločitev, ne glede na to, kateri toplotni vir izberemo. V obstoječih hišah pa je po mnenju strokovnjakov smiselno najprej zmanjšati toplotne izgube in s tem potrebe po toploti, a vedno več primerov dobre prakse dokazuje, da se lahko stroški ogrevanja občutno zmanjšajo tudi v energijsko potratni hiši, ki se namesto s kurilnim oljem, na primer, ogreva s toplotno črpalko.
Cene naložbe v toplotno črpalko za ogrevanje prostorov z vso potrebno opremo in montažo (zalogovnik, vključitev v obstoječi sistem …) za srednje velike stanovanjske hiše se gibljejo med 8000 in 10.000 evri, kar ni ravno majhen strošek. »Če si investitor ne more privoščiti celovite sanacije v enem kosu, z izvedbo ukrepov v učinkovito rabo energije v takšnem zaporedju, kot ga priporoča stroka, naj pred vgrad­njo toplotne črpalke vsekakor zamenja vsaj stavbno pohištvo, nato pa sanacijo nadaljuje po korakih, kakor mu dopuščajo finančne zmožnosti,« svetuje Fendre elektro projektant in predavatelj na Višji strokovni šoli na šolskem centru Velenje.

Prej 2000 evrov, zdaj 590 Evrov

Janko Škoflek iz Velenja je pred sedmimi leti vgradil toplotno črpalko zrak/voda v takrat energijsko še zelo potratno hišo s 195 kvadratnimi metri površine. »Hiša je bila zgrajena leta 1970, brez toplotne izolacije na fasadi, slabo izolirano je bilo podstrešje, prav tako streha, le dotrajana okna v mansardi so bila zamenjana z energijsko varčnejšimi z dvoslojno zasteklitvijo, medtem ko so bila v pritličju in nadstropju še stara,« pripoveduje Janko.

Kotel na kurilno olje v kurilnici je nadomestila toplotna črpalka z močjo 15 kW, ki ogreva tudi sanitarno vodo. »Ravno zato, ker hiša še ni bila energijsko obnovljena, smo sistem nekoliko predimenzionirali, zdaj, po vseh posegih, bi zadostovala 11-kilovatna naprava,« pojasni Škoflek. Energijsko sanacijo je izvajal v več fazah, trajala pa je več let, saj je bila močno odvisna od finančnih sredstev, ki jih je imel na voljo.

Najprej je torej vgradil toplotno črpalko, ki prek vodnega zalogovnika zagotavlja toploto radiatorjem. Stroški so že prvo leto prepolovili; za 2300 do 2600 kurilnega olja, kolikor so pred tem porabili za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, je bilo treba takrat odšteti približno 2000 evrov, medtem ko je seštevek zneskov na položnicah za električno energijo v prvih 12 mesecih po vgradnji toplotne črpalke nanesel zgolj 980 evrov (znesek ne vključuje stroška za električno energijo, porabljeno v gospodinjstvu). Po izdelavi toplotnega ovoja (pred štirimi leti je fasado izoliral z desetimi centimetri toplotne izolacije) se je strošek zmanjšal na 590 evrov.

»Naložba v toplotno črpalko in prenovo kurilnice, za katero sem pred sedmimi leti odštel približno 11.000 evrov, se mi je že povrnila,« zadovoljno ugotavlja Škoflek.

Vir:Deloindom

Če razmišljate o namestitvi ali nakupu toplotne črpalke preglejte ponudbo v naši spletni trgovini ali nam pošljite povpraševanje, na voljo smo vam na:

Tel: 040-831-950 | Biakom | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

 • Share/Bookmark